scroll

5

5
/
10

Cultuur kleurt
‌het leven

De Kampanje staat midden in de samenleving. Dat zie je aan de verschillende doelgroepen die ons theater bezoeken. Dat is ook de opdracht die wij krijgen van de gemeente Den Helder via een Beleidsgestuurde Contract Financiering.

De Kampanje draagt bij aan de Visie en het beleidskader van de gemeente ‘Cultuur kleurt het leven’.
Groep 1-2 van onze adoptieschool Haven48 met hun talentenvoorstelling
Concrete bijdrage
‌In 2021 heeft de Kampanje als gevolg van Covid19 niet geheel kunnen voldoen aan de opdracht. Dit komt door de sluiting van het theater. Wij hebben met de gemeente Den Helder afspraken vastgelegd over het niet volledig kunnen realiseren van de prestatieafspraken in 2021.

Minimaal 20% van de voorstellingen en activiteiten die er waren, was (mede) gericht op de jeugd tot 18 jaar. Van de 79 podiumkunstactiviteiten waren er 32 die speciaal voor kinderen of jongeren waren bestemd of zeker voor jongeren geschikt waren. 
Triade boekte de schoolvoorstellingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De Kampanje stelt voor deze theatervoorstellingen voor het onderwijs het theater en haar technische faciliteiten beschikbaar. In 2021 waren er 14 schoolvoorstellingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

De Kampanje vervult, samen met Triade en de KopGroep Bibliotheken, een actieve steunfunctie voor verenigingen op het gebied van amateurkunst. Als gevolg van Covid19 kwamen er in 2021 bijna geen amateurs op het toneel. Diverse ballet- en dansscholen moesten hun jaarlijkse uitvoering afzeggen. Gelukkig konden we House of Dance en Rik Niks wel onze locatie diverse keren aanbieden om mooie filmpjes op te nemen die konden worden ingezonden voor danswedstrijden. Er werden zelfs prijzen mee gewonnen. 
Al bijna twee jaar niet kunnen repeteren en uitvoeren hakt er stevig in bij amateurverenigingen. Wij maken ons dan ook zorgen over de toekomst, voornamelijk voor de toneelverenigingen.

Bij de Steunlokaalmuziekdiners konden amateurmuzikanten hun kunsten tonen.

Er is een topaanbod aan culturele voorzieningen en activiteiten. De Kampanje bood in de periode dat ze open was in 2021 66 professionele voorstellingen aan, waarbij een brede variatie aan kunstdisciplines tot uiting kwam.

Zoals in de hoofdstukken Samenwerken en Festivals, evenementen & specials is genoemd, verzorgen wij of werkt de Kampanje mee aan culturele activiteiten en evenementen in samenwerking met andere partners in de stad.

Onder het hoofdstuk Professionele podiumkunsten en Sociaal-culturele verhuur is te lezen dat de Kampanje een podium biedt aan gezelschappen en regionaal talent om zich te presenteren. Met de voortzetting van de Helderse Helden is dit ook opgenomen in de theatergids bij de professionele voorstellingen. 

Cultureel Ondernemerschap

Ook in 2021 zette de Kampanje cultureel ondernemerschap in en zocht naar inkomsten buiten de subsidie. Naast de zakelijke dienstverlening gebeurde dit door ‘De Vrienden van de Kampanje’. Er zijn 288 lidmaatschappen afgesloten en dat is voor het merendeel voor 2 personen. Ondanks de sluiting hebben we zelfs nieuwe vrienden mogen verwelkomen. Met de opbrengsten van deze lidmaatschappen is in 2021 het volgende betaald:

‌• Voorbesprekingen/inleidingen als randprogrammering bij bepaalde voorstellingen
• Presentje artiesten
• Laatste bijdrage voor de verbetering van de akoestiek in de foyer van de Variopoolzaal
De Kampanje heeft ook een Business Club. Leden zijn bedrijven die cultuur en de Kampanje een warm hart toe dragen en in een informele sfeer met elkaar in contact komen. De Business Club is een club van zakenmensen die regelmatig te vinden is in de Kampanje, zowel privé als zakelijk. Door de lockdown was het niet altijd mogelijk om samen te komen zoals gepland, maar hebben we in de tijden dat het wel mocht de leden uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Ook hebben we ze getrakteerd op een Take-away menu van restaurant Stoom. Dit werd enorm gewaardeerd. De Kampanje denkt in oplossingen! In 2021 waren 18 bedrijven lid.
‌‌
Van het Kickstart Cultuurfonds is er in 2021 financiële steun gekomen. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk noodfonds dat sinds juli 2020 producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters ondersteunt bij corona-gerelateerde kosten om publiek veilig te kunnen ontvangen. Het noodfonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Alle drie de aanvragen die door de Kampanje gedaan zijn in 2020 en 2021, zijn gehonoreerd. Hiervan zijn onder andere nieuwe verrijdbare garderoberekken aangeschaft, mobiele hospitalitybalies met kuchschermen die we voor het scannen van de QR-codes gebruiken, een mobiele ramp (oprit podium) voor de techniek en meubilair van de clubsetting. 
‌De Kampanje had ook in 2021 mooie partnerschappen met bedrijven uit Den Helder en omgeving, zoals de Rabobank, Koninklijke Marine en Variopool. Lastig is wel dat de tegenprestatie die de Kampanje als gevolg van Covid19 niet geheel kan worden voldaan. De Kampanje is hierover in gesprek met de sponsoren. Light Weight Containers, Key Keg, is om bedrijfseconomische redenen, ontstaan door de coronasituatie, helaas gestopt met sponsoring. Zowel Light Weight Containers als de Kampanje koesteren beide de wens om de relatie zoals die jaren voor beide bedrijven goed was, in betere tijden in ere te herstellen.