scroll

8

8
/
10

Personeel & organisatie

Personeelsbestand
‌Eind 2021 waren er 66 medewerkers en 39 vrijwilligers werkzaam binnen Theater de Kampanje.
- Verhouding personeelsbestand: 56% vaste schil (2020 73%) en 44% (2019 27%) flexibele schil.
- Totaal 30,49 fte.
- Per 31 december 2021 waren er 15 medewerkers meer in loondienst ten opzichte van het kalenderjaar 2020.  Voor de vaste schil betreft het een stijging van ± 2 fte.


‌Het personeelsbestand is in 2021 toegenomen omdat wij voor bepaalde periodes weer open mochten. Deze stijging zit met name in de flexibele schil omdat we in 2020 gedwongen werden veel tijdelijke oproepcontracten niet te verlengen. Vanwege de lockdown, de beperkte opening en de onzekerheid over de toekomst hebben een aantal medewerkers goed nagedacht of ze nog wel bij de Kampanje wilden blijven werken. Vijf medewerkers hebben de keuze gemaakt een andere uitdaging buiten de Kampanje aan te gaan. Dit betrof 4 sleutelposities, gelukkig zijn deze vacatures met enthousiaste medewerkers opgevuld.

‌Theater de Kampanje hecht er grote waarde aan een bijdrage te kunnen leveren aan haar maatschappelijke rol. In 2021 was 1 medewerker en 1 vrijwilliger met een arbeidsbeperking aan het werk.

Ook zijn wij een erkend leerbedrijf en bij alle disciplines binnen Theater de Kampanje zijn leerlingen en stagiaires actief. Ons theater wordt gezien als een interessante plaats om stage te lopen of om af te studeren. Helaas hebben wij ook dit jaar door de coronapandemie in 2021 minder stagiaires een stageplek kunnen aanbieden. Desondanks zijn er 3 stagiaires en 2 BBL leerlingen aan de slag geweest. Daar zijn we trots op!
leidinggevende- en staffuncties
De leidinggevende- en staffuncties in Theater de Kampanje werden op 31 december 2021 vervuld door de volgende medewerkers:
Directeur-Bestuurder
Arjaen Kersten
Programmering voorstellingen
Kim Spaans-Smit (i.s.m. Arjaen Kersten)
Events, Relatiebeheer & Sponsoring
Kim Spaans-Smit
Ticketing & Publiekservice
Linsey Kwast
Theatertechniek & Gebouwen
Nico Hokke
Huishouding
Miriam Smit-Smeulders
Coördinatie horecavoorziening Theater & Events
Marcus Copier
Chef-kok Restaurant Stoom
Marcel Boshoven
Restaurantmanager Stoom
Nancy Guijken
Marketing, Publiciteit, Sales & Acquisitie
Yvonne Koning-Schenk
Administratie
Roy Koster
Personeel & Organisatie
Carolien Bakker-Voors
In 2021 bekleedde de directeur-bestuurder de volgende nevenfuncties:
Lid van de Kring Werkgeverszaken van de VSCD (Voorheen Werkgevers Vereniging Nederlandse Podia)
Lid van de onderhandelings commissie CAO Nederlandse Podia
Bestuurslid Koninklijk Horeca Nederland afdeling Den Helder
(bovengenoemde functies zijn allemaal onbezoldigd)

CAO

Voor Theater de Kampanje is de geldende CAO Nederlandse Podia van toepassing.
De directeur-bestuurder wordt conform de Richtlijn bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen van de Vereniging van Concertgebouw en Theater Directies beloond en de medewerkers conform de CAO Nederlandse Podia. Jaarlijks wordt een functionerings-/ontwikkelgesprek gehouden. De vergoedingen van de leden van de raad van Toezicht vallen binnen de richtlijnen van de Governance Code Cultuur.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg ultimo 2021 0,50%. Ten opzichte van 2020 is dit een daling van 0,53%. In totaal waren er 9 verzuimmeldingen.
Thuiswerken
Ook in 2021 is de medewerkers de mogelijkheid geboden om thuis te werken. Over het werken in de Kampanje zijn goede afspraken gemaakt conform de richtlijnen van het RIVM. Wij hebben de ruimte om op een veilige manier in de Kampanje te werken.
Diploma’s Technische medewerkers
4 van onze vaste medewerkers van de techniek behaalden in 2021 hun diploma VBT-B Trekkenwand cursus. Dit is een gecertificeerde opleiding voor het veilig bedienen van de meervoudige trekkenwand voor podiumtechnici. Om met een trekkenwand te mogen werken in theaters wordt aangeraden een veiligheidscertificaat te behalen. Je kunt met dit diploma alle meervoudig bedienbare installaties bedienen, zoals een computergestuurde trekkenwandinstallatie. Na een intensieve studie slaagden ze allemaal met vlag en wimpel.
2021, wederom een pittig jaar voor de medewerkers en vrijwilligers
Het afgelopen jaar zaten we in een rollercoaster: van niets mogen, tot in beperkte vorm wat mogen doen, open zonder beperkingen tot weer een lockdown. Al bijna twee jaar heeft de coronapandemie en de beperkende maatregelen een grote (mentale) impact op onze medewerkers en vrijwilligers van theater de Kampanje. Er is een groot beroep gedaan op hun veerkracht en motivatie. Om de spirit en betrokkenheid erin te houden, heeft elke afdeling hier aandacht op zijn eigen manier aan gegeven. Van online koffie-, borrelmomentjes, Rank your collegues tot fysiek afspreken binnen de geldende maatregelen.

Op de momenten dat we mochten, doen we waar we goed in zijn en spatte de energie ervan af. Met een grote glimlach op het gezicht werd alles tot in de puntjes geregeld en genoten onze bezoekers.
De medewerkers en de vrijwilligers staan met open armen klaar om in 2022 onze bezoekers weer te mogen verrassen en alle zintuigen te prikkelen!
PAUZE
Begin 2021 kreeg Anne Reitsma, cultuurfotografe, de vraag van het @nharchief of ze wilde nadenken over het vastleggen van typische gevolgen van de coronatijd. Ze dacht meteen aan de lege zalen, de anderhalve meter en hoe theaters die aanduiden in de zalen.
De erosie, de leegte, de mensen zonder werk en hun verdriet liet ze zien in de serie PAUZE.
De theaters zijn in pauze, de zalen ingedeeld met anderhalve meter afstand. De medewerkers bewegen zich door de leegte, terwijl die gewend zijn te werken in golven van dynamiek.

Avond aan avond verwelkomen deze medewerkers het publiek. Door hen weten we wie er in de theaters speelt, zij verkopen de kaartjes, schenken onze drankjes, wijzen ons de stoelen, zorgen voor het juiste licht en zetten dit aan. En ze maken schoon na afloop van de voorstelling om de volgende dag opnieuw te beginnen. Ze zijn de sluizen die ervoor zorgen dat onze avond zorgeloos is.
Deze mensen verdienen ook een podium en dat wilde Anne ze graag geven.

De gezamenlijkheid, het samenkomen, de dynamiek van het theater wordt zo gemist, door de theaters, artiesten en hun publiek. #Samen is een veelgebruikte hashtag van de overheid. Maar samen zijn in een sector waar dit zo belangrijk is werd op dat moment juist tegengehouden door diezelfde overheid. Anne fotografeerde een leeg Theater De Kampanje en sprak met Ron, Miriam en Linda over hun werk in het gesloten theater tijdens de lockdown.

#Samen is een begrip dat veel werd genoemd tijdens de gesprekken die Anne voerde met de theatermedewerkers. ‘We kijken samen wat er toch mogelijk is, we passen ons samen aan de wisselende maatregelen aan en we zijn ook samen om onze frustratie en verdriet te delen over deze gesloten sector.

De leegte van het theater doet Ron, Miriam en Linda dan ook echt zeer. Normaal gesproken worden hier zoveel herinneringen gemaakt. En niet alleen door prachtige theatervoorstellingen, ook door diploma-uitreikingen en grote zakelijke evenementen. Er heerst normaal gesproken altijd een magische sfeer en die tinteling zien bij de mensen is waar iedereen binnen het theater het voor doet. Die sfeer is niet te behouden zonder alle bezoekers en zonder het enthousiasme wat bij de voorbereidingen komt kijken. Het is nodig dat de theaters weer open gaan, de medewerkers, artiesten en het publiek zijn er klaar voor.